ikona wczytywania strony

Przemoc

Ikonka symbolizująca artykuł

Instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej na terenie gminy Strzałkowo do których możesz się zwrócić:

2024-05-16

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie ( 63 2750 149) – pomoc w sprawach socjalnych, bytowych.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy (61 2002 929)– pomoc w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym. można skorzystać z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy prawnej świadczonej przez radcę prawnego Annę Jaskułę-Budzińską, w każdy wtorek w godzinach 12:30-14:00. Zapisy pod numerem tel. 61 200 29 29 lub osobiście w siedzibie PCPR pokój nr 1.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie można również skorzystać z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy psychologicznej świadczonej przez: Psycholog Joannę Kokocińską

Wsparcie psychologiczne świadczone jest w ramach pomocy psychologicznej dla rodzin zastępczych, dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich rodziców oraz osób legitymujących się aktualnym Orzeczeniem o Niepełnosprawności. Zapisy pod numerem tel. 61 200 29 29 lub osobiście w siedzibie PCPR pokój nr 1.

3. Prokuratura ( 63 275 21 55)  Policja  ( 997 lub 47 773 83 30) – można złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się popełnionym na Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej.

4. Sąd Rejoinowy w Słupcy- można tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych Twoich dzieci.

5. Ochrona Zdrowia ( Ośrodek Zdrowia) – można tam uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc lekarską, spytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich.

6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzałkowie( 63 2750 625 ) – jeżeli przemocy towarzyszy picie alkoholu, możesz zwrócić się do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inna pomoc związana z nadużywaniem przez niego alkoholu.

7. Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 16. Nieodpłatna pomoc prawna: poniedziałek od 13.00 do 17.00, wtorek, środa od godz. 8.30 – 13.00, piątek od godz. 15.30 – 19.30 ( Obowiązkowa rejestracja na porady prawne pod nr tel.: 63 275 86 26, poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30)

Ikonka symbolizująca artykuł

Wybrane organizacje, które bezpłatnie pomagają ofiarom przemocy:

2024-05-16

§ Ogólnopolski Telefon zaufania „Niebieska Linia” 801-120-002

§ Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

§ Rzecznik Praw Dziecka tel. 800-12-12-12

Ikonka symbolizująca artykuł

Zespół Interdyscyplinarny

2024-05-16

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania  Przemocy Domowej  działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie, ul. Wyszyńskiego 6,  który realizuje działania określone w ustawie  o przeciwdziałaniu przemocy  domowej.

Na podstawie art. 9 a ust 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.) uchwały nr XLIII/401/2023 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 czerwca w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Strzałkowie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 6838), zarządzam, co  następuje:

§1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny w Strzałkowie, zwany dalej „Zespołem",

w składzie:

1) Karolina Malinowska - Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie,

2) Natalia Adryan – Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie,

3) Michał Malinowski – Kierownik Posterunku Policji w Strzałkowie,

4) Barbara Gulczyńska – Przedstawiciel  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzałkowie,

5) Marlena Adamska – Przedstawiciel Oświaty - Pedagog Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  im. Powstańców Wlkp. w Strzałkowie,

6) Alicja Bartkowiak – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w Strzałkowie,

7) Marlena Kukawka – Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Strzałkowie,

8) Agnieszka Konieczna - Stróżyk – Kurator Sądowy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Słupcy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

ul. Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6
62-420 Strzałkowo
tel. (63)275-01-49, (63)274-60-37

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności