ikona wczytywania strony

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Posiłek w szkole i w domu”

2024-04-05
Logo flaga i godlo PL

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie w 2024 roku realizuje moduł 1 i 2 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, który został zatwierdzony uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku. Zgodnie z umową Nr 180/PSD/2024 z dnia 27 marca 2024 r. prognozowane koszty realizacji zadania wyniosą 312 000,00 zł, z czego udział środków własnych Gminy Strzałkowo to 82 000,00 zł, natomiast kwota dotacji przyznana ze środków budżetu państwa to 95 988,91 zł.

Celem modułu 1 i 2 programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub z niepełnosprawnościami i samotnych. W ramach tych modułów program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  1. posiłek,
  2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności,
  3. świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Wsparcie w ramach programu mogą otrzymać osoby spełniające warunki wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, co dla osoby samotnie gospodarującej stanowi 1552,00 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 1200,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

ul. Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6
62-420 Strzałkowo
tel. (63)275-01-49, (63)274-60-37

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności