Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

Data publikacji: 2022-03-17

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy.

Załączniki:

  1. WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ (plik docx 50KB)

FORMULARZ KWALIFIKUJĄCY DO PRZYZNANIA POMOCY / ФОРМУЛЯР КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ НА НАДАННЯ ДОПОМОГИ

Data publikacji: 2022-03-17

FORMULARZ na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa / ФОРМУЛЯР на підставі ст. 29 пкт. 2 Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави

Załączniki:

  1. FORMULARZ KWALIFIKUJĄCY DO PRZYZNANIA POMOCY / ФОРМУЛЯР КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ НА НАДАННЯ ДОПОМОГИ (plik docx 33KB)

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Data publikacji: 2023-05-05

Załączniki:

  1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (plik pdf 486KB)

Klauzula informacyjna dla osób składajacych wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku zakwaterowania obywatela Ukrainy

Data publikacji: 2022-06-07

Załączniki:

  1. Klauzula informacyjna dla osób składajacych wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku zakwaterowania obywatela Ukrainy (plik pdf 194KB)