ikona wczytywania strony

Świadczenia ❯ Refundacja podatku VAT dla odbiorców gazowych

Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenia >> Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie przyznawania refundacji opłaconego podatku VAT dla gospodarstw domowych wykorzystujących jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi.

O zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.  Refundacja podatku VAT przysługuje w kwocie odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie:

  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
  • od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym przysługuje refundacja podatku VAT gdy:

  • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zasilane paliwami gazowymi zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub  zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;

Kryterium dochodowe do refundacji podatku VAT obliczane jest za rok 2022 i wynosi:

  • 2 100 zł dla jednoosobowe gospodarstwa domowego
  • 1 500 zł dla wieloosobowego gospodarstwa domowego

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych i jest odbiorcą wskazanym na fakturze VAT. Do wniosku należy dołączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych dla danego gospodarstwa domowego obejmującą okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.
  • dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę;
  • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu np. nakaz płatniczy podatku rolnego.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT można złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: aplikacja mObywatel, Platforma ePUAP. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. oraz w 2024 r. należy złożyć do 30 czerwca 2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

ul. Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6
62-420 Strzałkowo
tel. (63)275-01-49, (63)274-60-37

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności