Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”

Data publikacji: 2023-03-01

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

Kampania społeczna - plakatKampania społeczna - plakatKampania społeczna - plakat

„Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

Data publikacji: 2023-03-01

Logo FEN PFRON flaga i godło PL

Warszawa, dnia 1 marca 2023 r.

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu:
„Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

Miniona sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia spowodowały pogorszenie się stanu psychicznego wielu osób. Skutki wprowadzonych obostrzeń – związanych z izolacją, ograniczeniem kontaktów międzyludzkich, ale także utrudnionym dostępem do świadczeń terapeutycznych, odczuły szczególnie mocno osoby z niepełnosprawnościami oraz ich najbliżsi.

Czytaj całość publikacji "„Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!"

Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Data publikacji: 2023-02-28

Logo flaga i godlo PL

Gmina Strzałkowo ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

będące mieszkańcami Gminy Strzałkowo.

Czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023"

Załączniki:

 1. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (plik DOCX 76KB)
 2. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROGRAMU (plik docx 16KB)
 3. OŚWIADCZENIE ASYSTENTA (plik docx 13KB)
 4. Karta zgłoszenia do Programu (plik DOCX 39KB)
 5. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu (plik DOCX 26KB)
 6. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu (plik DOCX 23KB)

Informacja o przystąpieniu do realizacji modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Data publikacji: 2023-02-23

Logo Wspieraj Seniora

Informujemy, iż Gmina Strzałkowo podjęła realizację modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość” za pomocą opaski bezpieczeństwa, a także wsparcie w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Opaski bezpieczeństwa będą połączone z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Strzałkowo, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie jest bezpłatny. Zakwalifikowanie do programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji danej osoby. Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr. tel. GOPS: 63 2746 036.

Więcej informacji dotyczących programu dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://www.gov.pl/web/rodzina/50-mln-zl-na-korpus-wsparcia-seniorow-w-2023-r

https://www.poznan.uw.gov.pl/programy-spoleczne/korpus-wsparcia-seniorow

„Korpus Wsparcia Seniorów”

Data publikacji: 2023-02-23

„Korpus Wsparcia Seniorów” to program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Gmina Strzałkowo w 2022 roku przystąpiła do realizacji modułu II ww. programu. Dzięki niemu do mieszkańców gminy trafiło 13 opasek bezpieczeństwa, za pomocą których w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, mogli połączyć się z telecentrum obsługiwane przez wykwalifikowanych ratowników medycznych i uzyskać niezbędną pomoc.

Czytaj całość publikacji "„Korpus Wsparcia Seniorów”"

POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY

Data publikacji: 2023-02-01

Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia - zgłoś się do nas i weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej - zawodowej, psychospołecznej i medycznej.

Pozwól sobie pomóc, zgłoś się do nowego Programu Rehabilitacji Kompleksowej!

Kontakt PFRON:
Infolinia: (22) 50 55 600
Adres email: ork@pfron.org.pl
www: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Oddział Wielkopolski
tel. 504 852 298
Adres email: tpaczkowski@pfron.org.pl

Kompleksowa Rehabilitacja - grafika informująca o ostatnich miesiącach rekrutacji

Załączniki:

 1. Projekt Kompleksowej Rehabilitacji - ulotka informacyjna (plik pdf 387KB)

mLegitymacja emeryta-rencisty w Twoim telefonie

Data publikacji: 2023-01-12

Od stycznia 2023 r. – jak każdy emeryt lub rencista – masz elektroniczną wersję legitymacji emeryta-rencisty – mLegitymację. Możesz ją przechowywać na własnym urządzeniu mobilnym (np. telefonie) przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Do czego służy mLegitymacja

Dzięki mLegitymacji:

 • potwierdzisz, że jesteś emerytem lub rencistą,
 • udowodnisz, że masz prawo do świadczeń zdrowotnych,
 • możesz korzystać z ulg, które przysługują emerytom lub rencistom (np. zniżek do biletów)

Załączniki:

 1. mLegitymacja - ulotka informacyjna (plik PDF 665KB)
 2. mLegitymacja - plakat (plik PDF 346KB)

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Data publikacji: 2022-07-08

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Gmina Strzałkowo przystąpiła ro realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok.

Data publikacji: 2022-05-09

Logo Wspieraj Seniora

Rada Gminy Strzałkowo podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Strzałkowo do realizacji Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł II.

 Jest to program, który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Realizacja Modułu II ma na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

oraz  zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Data publikacji: 2022-04-06

Osoby prywatne oraz podmioty udzielające schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego 2022 r., mogą otrzymać świadczenie w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem. Przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Świadczenie nie przysługuje, jeśli warunki zakwaterowania lub wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Załączniki:

 1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (plik doc 40KB)
 2. Załącznik do wniosku (plik pdf 170KB)
 3. Klauzula informacyjna dla osób składajacych wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku zakwaterowania obywatela Ukrainy (plik pdf 194KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...