Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Powrót

„Korpus Wsparcia Seniorów”

Data publikacji: 2023-02-23

„Korpus Wsparcia Seniorów” to program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Gmina Strzałkowo w 2022 roku przystąpiła do realizacji modułu II ww. programu. Dzięki niemu do mieszkańców gminy trafiło 13 opasek bezpieczeństwa, za pomocą których w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, mogli połączyć się z telecentrum obsługiwane przez wykwalifikowanych ratowników medycznych i uzyskać niezbędną pomoc.

Gmina pozyskała na ten cel środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostały przeznaczone na zakup 13 opasek bezpieczeństwa wraz z opłaceniem abonamentu usługi teleopieki do końca 2022 roku. Środki zostały przyznane przez Wojewodę Wielkopolskiego w oparciu o liczbę osób w gminie w wieku 65 lat i więcej na koniec 2020 roku. Kwota, jaka została wydatkowana realizację modułu II to 15 256,52 zł, co umożliwiło zakup 13 opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu teleopieki.

Opaski zostały przekazane osobom powyżej 65 roku życia z terenu naszej gminy prowadzącym samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkającym z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom, których stan zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszego udzielenia pomocy.

W trackie realizacji programu centrum teleopieki odebrało 14 zgłoszeń za pomocą użycia przez seniorów przycisku SOS, po których niezwłocznie zostały podejmowane odpowiednie do sytuacji działania zakończone udzieleniem wsparcia przez telefon przez pracownika telecentrum lub prośbą o interwencję kogoś z o otoczenia. Pracownicy telecentrum wykonali 4 połączenia na opaski bezpieczeństwa ze względu na wykrycie upadku seniora lub wykrycie nieprawidłowych odczytów tętna/saturacji.

Możliwość dostępu seniorów do tzw. „opieki na odległość” ma duży wpływ na poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

Program był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...