ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Zarządzenie nr 7/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie z dnia 17.04.2024r.

2024-06-24

w sprawie podziału terenu działania pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 7/2024 (plik pdf 346KB)
 2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2024 (plik pdf 269KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2024-03-25
Program
Ikonka symbolizująca artykuł

Zarządzenie nr 5/2024

2024-03-11

Zarządzenie nr 5/2024 z dnia 11.03.2024 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 5/2024 (plik pdf 339KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024 to zadanie publiczne współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego

2024-01-09
Logo MRPiPS

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 do zgłoszenia swojego udziału w ww. działaniu.

Program zapewnia świadczenie usług asystenta dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia traktowane na równi z w/w orzeczeniami (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Czytaj całość artykułu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024 to zadanie publiczne współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego"

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia (załącznik nr 7) (plik docx 38KB)
 2. Karta zakresu czynności (załącznik nr 8) (plik docx 28KB)
 3. Deklaracja RODO (załącznik nr 15 + Klauzula informacyjna) (plik docx 24KB)
 4. Klauzula GOPS - ogólna (plik docx 22KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zarządzenie nr 7/2023

2023-11-08

Zarządzenie nr 7/2023 z dnia 27.10.2023 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 7/2023 (plik pdf 328KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

2023-09-08
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

W dniu 16 sierpnia 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo traktowanymi na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm).

Czytaj całość artykułu "Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024"

Ikonka symbolizująca artykuł

Prośba o udział w badaniu odbiorców usług społecznych

2023-09-07

Badanie ma wskazać, jak rozwijać usługi środowiskowe w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania.

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wnioski z badania będą podstawą do prowadzenia różnych zmian w obszarze polityki społecznej – stąd ich waga i znaczenie.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny przez najbliższe kilka dni.

Ankieta dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów: https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności): https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni

Ankieta dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A_seniorzy

Ankieta dla wychowanków pieczy zastępczej: https://pbs.pl/dus01A_piecza

Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności: https://pbs.pl/dus06A_kryzys_bezdomnosci

Ankieta dla osób w kryzysie psychicznym: https://pbs.pl/dus04A_ankieta

Jeżeli link nie jest aktywny to prosimy skopiować adres ankiety do przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari itp.).

W razie problemów technicznych proszę kontaktować się pod adresem: dus.helpdesk@pbs.pl

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

ul. Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6
62-420 Strzałkowo
tel. (63)275-01-49, (63)274-60-37

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności