Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Zarządzenie nr 7/2023

Data publikacji: 2023-11-08

Zarządzenie nr 7/2023 z dnia 27.10.2023 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 7/2023 (plik pdf 328KB)

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Data publikacji: 2023-09-08

Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

W dniu 16 sierpnia 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo traktowanymi na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm).

Czytaj całość publikacji "Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024"

Prośba o udział w badaniu odbiorców usług społecznych

Data publikacji: 2023-09-07

Badanie ma wskazać, jak rozwijać usługi środowiskowe w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania.

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wnioski z badania będą podstawą do prowadzenia różnych zmian w obszarze polityki społecznej – stąd ich waga i znaczenie.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny przez najbliższe kilka dni.

Ankieta dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów: https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności): https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni

Ankieta dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A_seniorzy

Ankieta dla wychowanków pieczy zastępczej: https://pbs.pl/dus01A_piecza

Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności: https://pbs.pl/dus06A_kryzys_bezdomnosci

Ankieta dla osób w kryzysie psychicznym: https://pbs.pl/dus04A_ankieta

Jeżeli link nie jest aktywny to prosimy skopiować adres ankiety do przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari itp.).

W razie problemów technicznych proszę kontaktować się pod adresem: dus.helpdesk@pbs.pl

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”

Data publikacji: 2023-03-01

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

Kampania społeczna - plakatKampania społeczna - plakatKampania społeczna - plakat

„Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

Data publikacji: 2023-03-01

Logo FEN PFRON flaga i godło PL

Warszawa, dnia 1 marca 2023 r.

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu:
„Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

Miniona sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia spowodowały pogorszenie się stanu psychicznego wielu osób. Skutki wprowadzonych obostrzeń – związanych z izolacją, ograniczeniem kontaktów międzyludzkich, ale także utrudnionym dostępem do świadczeń terapeutycznych, odczuły szczególnie mocno osoby z niepełnosprawnościami oraz ich najbliżsi.

Czytaj całość publikacji "„Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!"

Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Data publikacji: 2023-02-28

Logo flaga i godlo PL

Gmina Strzałkowo ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

będące mieszkańcami Gminy Strzałkowo.

Czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023"

AOON 2023 dofinansowanie - plakat

Załączniki:

 1. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (plik DOCX 76KB)
 2. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROGRAMU (plik docx 16KB)
 3. OŚWIADCZENIE ASYSTENTA (plik docx 13KB)
 4. Karta zgłoszenia do Programu (plik DOCX 39KB)
 5. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu (plik DOCX 26KB)
 6. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu (plik DOCX 23KB)

Informacja o przystąpieniu do realizacji modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Data publikacji: 2023-02-23

Logo Wspieraj Seniora

Informujemy, iż Gmina Strzałkowo podjęła realizację modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość” za pomocą opaski bezpieczeństwa, a także wsparcie w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Opaski bezpieczeństwa będą połączone z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Strzałkowo, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie jest bezpłatny. Zakwalifikowanie do programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji danej osoby. Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr. tel. GOPS: 63 2746 036.

Więcej informacji dotyczących programu dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://www.gov.pl/web/rodzina/50-mln-zl-na-korpus-wsparcia-seniorow-w-2023-r

https://www.poznan.uw.gov.pl/programy-spoleczne/korpus-wsparcia-seniorow

„Korpus Wsparcia Seniorów”

Data publikacji: 2023-02-23

„Korpus Wsparcia Seniorów” to program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Gmina Strzałkowo w 2022 roku przystąpiła do realizacji modułu II ww. programu. Dzięki niemu do mieszkańców gminy trafiło 13 opasek bezpieczeństwa, za pomocą których w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, mogli połączyć się z telecentrum obsługiwane przez wykwalifikowanych ratowników medycznych i uzyskać niezbędną pomoc.

Czytaj całość publikacji "„Korpus Wsparcia Seniorów”"

POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY

Data publikacji: 2023-02-01

Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia - zgłoś się do nas i weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej - zawodowej, psychospołecznej i medycznej.

Pozwól sobie pomóc, zgłoś się do nowego Programu Rehabilitacji Kompleksowej!

Kontakt PFRON:
Infolinia: (22) 50 55 600
Adres email: ork@pfron.org.pl
www: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Oddział Wielkopolski
tel. 504 852 298
Adres email: tpaczkowski@pfron.org.pl

Kompleksowa Rehabilitacja - grafika informująca o ostatnich miesiącach rekrutacji

Załączniki:

 1. Projekt Kompleksowej Rehabilitacji - ulotka informacyjna (plik pdf 387KB)

mLegitymacja emeryta-rencisty w Twoim telefonie

Data publikacji: 2023-01-12

Od stycznia 2023 r. – jak każdy emeryt lub rencista – masz elektroniczną wersję legitymacji emeryta-rencisty – mLegitymację. Możesz ją przechowywać na własnym urządzeniu mobilnym (np. telefonie) przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Do czego służy mLegitymacja

Dzięki mLegitymacji:

 • potwierdzisz, że jesteś emerytem lub rencistą,
 • udowodnisz, że masz prawo do świadczeń zdrowotnych,
 • możesz korzystać z ulg, które przysługują emerytom lub rencistom (np. zniżek do biletów)

Załączniki:

 1. mLegitymacja - ulotka informacyjna (plik PDF 665KB)
 2. mLegitymacja - plakat (plik PDF 346KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...