ikona wczytywania strony

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”

2023-03-01

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

Kampania społeczna - plakatKampania społeczna - plakatKampania społeczna - plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

„Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

2023-03-01
Logo FEN PFRON flaga i godło PL

Warszawa, dnia 1 marca 2023 r.

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu:
„Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

Miniona sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia spowodowały pogorszenie się stanu psychicznego wielu osób. Skutki wprowadzonych obostrzeń – związanych z izolacją, ograniczeniem kontaktów międzyludzkich, ale także utrudnionym dostępem do świadczeń terapeutycznych, odczuły szczególnie mocno osoby z niepełnosprawnościami oraz ich najbliżsi.

Czytaj całość artykułu "„Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!"

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

2023-02-28
Logo flaga i godlo PL

Gmina Strzałkowo ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

będące mieszkańcami Gminy Strzałkowo.

Czytaj całość artykułu "Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023"

AOON 2023 dofinansowanie - plakat

Załączniki:

 1. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (plik DOCX 76KB)
 2. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROGRAMU (plik docx 16KB)
 3. OŚWIADCZENIE ASYSTENTA (plik docx 13KB)
 4. Karta zgłoszenia do Programu (plik DOCX 39KB)
 5. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu (plik DOCX 26KB)
 6. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu (plik DOCX 23KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o przystąpieniu do realizacji modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

2023-02-23
Logo Wspieraj Seniora

Informujemy, iż Gmina Strzałkowo podjęła realizację modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość” za pomocą opaski bezpieczeństwa, a także wsparcie w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Opaski bezpieczeństwa będą połączone z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Strzałkowo, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie jest bezpłatny. Zakwalifikowanie do programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji danej osoby. Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr. tel. GOPS: 63 2746 036.

Więcej informacji dotyczących programu dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://www.gov.pl/web/rodzina/50-mln-zl-na-korpus-wsparcia-seniorow-w-2023-r

https://www.poznan.uw.gov.pl/programy-spoleczne/korpus-wsparcia-seniorow

Ikonka symbolizująca artykuł

„Korpus Wsparcia Seniorów”

2023-02-23

„Korpus Wsparcia Seniorów” to program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Gmina Strzałkowo w 2022 roku przystąpiła do realizacji modułu II ww. programu. Dzięki niemu do mieszkańców gminy trafiło 13 opasek bezpieczeństwa, za pomocą których w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, mogli połączyć się z telecentrum obsługiwane przez wykwalifikowanych ratowników medycznych i uzyskać niezbędną pomoc.

Czytaj całość artykułu "„Korpus Wsparcia Seniorów”"

Ikonka symbolizująca artykuł

POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY

2023-02-01

Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia - zgłoś się do nas i weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej - zawodowej, psychospołecznej i medycznej.

Pozwól sobie pomóc, zgłoś się do nowego Programu Rehabilitacji Kompleksowej!

Kontakt PFRON:
Infolinia: (22) 50 55 600
Adres email: ork@pfron.org.pl
www: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Oddział Wielkopolski
tel. 504 852 298
Adres email: tpaczkowski@pfron.org.pl

Kompleksowa Rehabilitacja - grafika informująca o ostatnich miesiącach rekrutacji

Załączniki:

 1. Projekt Kompleksowej Rehabilitacji - ulotka informacyjna (plik pdf 387KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

mLegitymacja emeryta-rencisty w Twoim telefonie

2023-01-12

Od stycznia 2023 r. – jak każdy emeryt lub rencista – masz elektroniczną wersję legitymacji emeryta-rencisty – mLegitymację. Możesz ją przechowywać na własnym urządzeniu mobilnym (np. telefonie) przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Do czego służy mLegitymacja

Dzięki mLegitymacji:

 • potwierdzisz, że jesteś emerytem lub rencistą,
 • udowodnisz, że masz prawo do świadczeń zdrowotnych,
 • możesz korzystać z ulg, które przysługują emerytom lub rencistom (np. zniżek do biletów)

Załączniki:

 1. mLegitymacja - ulotka informacyjna (plik PDF 665KB)
 2. mLegitymacja - plakat (plik PDF 346KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

2022-07-08

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Ikonka symbolizująca artykuł

Gmina Strzałkowo przystąpiła ro realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok.

2022-05-09
Logo Wspieraj Seniora

Rada Gminy Strzałkowo podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Strzałkowo do realizacji Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł II.

 Jest to program, który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Realizacja Modułu II ma na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

oraz  zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

2022-04-06

Osoby prywatne oraz podmioty udzielające schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego 2022 r., mogą otrzymać świadczenie w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem. Przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Świadczenie nie przysługuje, jeśli warunki zakwaterowania lub wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Załączniki:

 1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (plik doc 40KB)
 2. Załącznik do wniosku (plik pdf 170KB)
 3. Klauzula informacyjna dla osób składajacych wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku zakwaterowania obywatela Ukrainy (plik pdf 194KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

2022-03-18

Informujemy, że prawo do skorzystania z jednorazowego świadczenia posiadają obywatele Ukrainy, którzy legalnie wjechali na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy, posiadają nadany numer PESEL i deklarują zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości 300 zł na osobę i przyznawane jest bez względu na posiadany dochód. Pomoc przeznaczona jest w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w ośrodku pomocy społecznej gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu osoby składającej wniosek.

Pomoc przyznaje się na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583)

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ (plik docx 50KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

2022-03-17

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jako organizacja pozarządowa, której celem jest dobro dziecka, w odpowiedzi na

 • pogarszającą się sytuację dzieci i młodzieży w zakresie dostępu do publicznej opieki psychologicznej i terapeutycznej,
 • lawinowy wzrost podejmowanych w Polsce przez dzieci prób samobójczych,
 • trudności, z jakimi zmierzyć musiały się dzieci w czasie trwającej już 2 lata pandemii,
 • rosyjską inwazję na Ukrainę i związane z nimi obciążenie psychiczne zarówno dla dzieci jak i dorosłych, tak tych, którzy dziś uciekają i tych, którzy przyglądają się największemu wybuchowi przemocy w tej części świata od II wojny światowej,
 • nasilenie potrzeby skorzystania tu i teraz ze wsparcia w kryzysie

 uruchomiło nową ogólnopolską linię wsparcia psychologicznego:

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży TPD
800 119 119 

Telefon działa codziennie w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.

Na linii dyżurują psycholodzy i terapeuci. 

Ikonka symbolizująca artykuł

Akademia Rozwoju – Program dla kobiet

2022-02-17

Więcej informacji na temat Programu: https://fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju

Załączniki:

 1. Program społeczno-rozwojowy „Akademia Rozwoju” (plik pdf 1915KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2022-02-02

W związku z odnotowaniem zakażeń koronawirusem wśród pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, wprowadza się ograniczenia w pracy jednostki.
Prosimy, aby wszystkie wnioski o udzielenie pomocy świadczonej przez GOPS składane były w miejscu do tego wydzielonym (skrzynka podawcza), znajdującym się na parterze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Szczegółowych informacji nt. świadczeń udzielają pracownicy pod nr tel.:

Świadczenia rodzinne, wychowawcze, alimentacyjne, dodatki osłonowe, dodatki mieszkaniowe
63 2746 039  i  63 2746 040

Pomoc społeczna, Karta Dużej Rodziny
63 2750 149

Zasady korzystania ze świadczeń tut. ośrodka znajdują się w zakładce: Wymagane dokumenty, natomiast wnioski do pobrania są dostępne w zakładce: Druki

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2022-01-11

na stanowisko: Referenta w sekcji świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (plik pdf 250KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy

2022-01-05

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r., osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie, Al. Wyszyńskiego 6 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Dodatkowe informacje na temat świadczenia można uzyskać pod nr. tel   63 274 60 39 lub 63 274 60 40.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r.

2022-01-04

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Strzałkowie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r. (plik pdf 336KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 06.12.2021 r.

2021-12-21

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Strzałkowie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 06.12.2021 r. (plik pdf 321KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2021-12-21

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

REFERENT W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE (plik pdf 60KB)
 2. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (plik doc 24KB)
 3. Klauzula rekrutacja (plik pdf 40KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kolonie dla dzieci

2021-07-15

Wypoczynek letni dla 30 dzieci rolników z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich” w OKW „PATRIA”  w Tleniu, w terminie: 22.08.-31.08.2021 r. (turnus 10-dniowy).

Kolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-16 lat z województwa wielkopolskiego, z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców.

Szczegóły w załącznikach!

Załączniki:

 1. Ulotka - TLEŃ Patria 22-31.08.2021 (plik pdf 4417KB)
 2. Pismo - Kolonie letnie (plik pdf 85KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski o "Dobry start" wyłącznie drogą elektroniczną i do ZUS

2021-06-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie informuję, że od 1 lipca 2021 r. nie będzie organem realizującym program "Dobry start".

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

W dniu 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start" na rok szkolny 2021/2022. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Logo Dobry Start 300 dla ucznia
Ikonka symbolizująca artykuł

Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 19.05.2021 r.

2021-05-24

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Strzałkowie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 6/2021 (plik pdf 325KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Anonimowi Alkoholicy

2021-05-06

Wspólnota AA oferuje spotkania online tłumaczone na PJM oraz z napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie http://www.glusi-aa.pl

Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z Zespołem AA ds. Osób g/Głuchych i Słabosłyszących tel. 660 467 849 mail: kontakt.aa.glusi@gmail.com

Załączniki:

 1. Plakat - anonimowi alkoholicy (plik pdf 3325KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

2021-04-15

Informujemy, iż Gmina Strzałkowo otrzymała grant w łącznej kwocie 100 998,00 na wsparcie: Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Informacja o powierzeniu grantu
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2021-03-27

W związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną oraz nowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w okresie od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. informuję, że:

I.  Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 obowiązujące od 01.06.2021 r. do 31.05.2022r. będą dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Strzałkowie przy skrzynce podawczej  - parter – Sekcja świadczeń rodzinnych alimentacyjnych i wychowawczych. Wypełnione wnioski proszę, przekazać do Gminnego Ośrodka Pomocy w Strzałkowie za pośrednictwem skrzynki podawczej lub Poczty. W pozostałych sprawach możliwy jest kontakt z pracownikiem sekcji świadczeń rodzinnych alimentacyjnych i wychowawczych po wcześniejszym umówienia terminu wizyty. Kontakt telefoniczny:   63-275-60-18    lub   63-274-60-39

II. Zachowuje się dotychczasowe zasady organizacji pracy:
- W celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów wszelkie sprawy załatwiane będą telefonicznie pod nr 63 2750149, 632746037, mailowo ops@gops.strzalkowo.pl, za pośrednictwem platformy ePUAP oraz poprzez umieszczenie korespondencji, wniosków i pism w skrzynce przeznaczonej do tego celu umieszczonej w holu na parterze siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- dopuszcza się obsługę 1 osoby z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- Usługi opiekuńcze realizowane są z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności w zakresie niezbędnym w stosunku do potrzeb podopiecznych.
- Czasowo zawiesza się prowadzenie zajęć w Świetlicy Środowiskowej w Strzałkowie .
- Wymiana informacji o sposobie załatwienia sprawy między interesantami, a pracownikami GOPS odbywa się w sposób telefoniczny lub elektronicznie oraz za pośrednictwem Poczty.

Kierownik GOPS
/-/ Małgorzata Nowak

Ikonka symbolizująca artykuł

WNIOSKI - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ - NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

2021-01-14
Informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w następujących terminach:

- Od 1 lutego 2021 r. wyłącznie w sposób elektroniczny
- Od 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2020-12-29
W związku z pandemią COVID-19, informuję, że od 30.12.2020r do dnia 08.01.2021r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie będzie pracował w sposób zdalny.

Sprawy pilne prosimy kierować pod nr. Tel. 722 368 857 w czasie pracy GOPS, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub na adres email ops@gops.strzalkowo.pl

Dokumenty prosimy wrzucać do urny znajdującej się przy wejściu do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik
Małgorzata Nowak
Ikonka symbolizująca artykuł

Wspieraj seniora

2020-10-29
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie informuje, że od 20 X 2020 r. został uruchomiony Program wsparcia na rzecz osób powyżej 70 r. życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zdobyć artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących w/w artykuły, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Potrzeby można zgłaszać telefonicznie pod nr infolinii 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 pod nr. tel. 63 2750 149.

Koszty zakupów pokrywa senior.

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.


Czytaj całość artykułu "Wspieraj seniora"

Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2020-10-22
Z uwagi na wzrost zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, w celu minimalizacji zarażenia choroba zakaźną od dnia 22 października 2020r. do odwołania wprowadza się zmiany w organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

- Wstrzymuje się bezpośrednią obsługę interesantów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w siedzibie Ośrodka oraz w terenie.
- W celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów wszelkie sprawy załatwiane będą telefonicznie pod nr 63 2750149, 63 2746037, mailowo ops@gops.strzalkowo.pl, za pośrednictwem platformy ePUAP oraz poprzez umieszczenie korespondencji, wniosków i pism w skrzynce przeznaczonej do tego celu umieszczonej w holu na parterze siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- W sprawach niecierpiących zwłoki wymagających pilnej interwencji dopuszcza się obsługę 1 osoby z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- Usługi opiekuńcze realizowane są z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności w zakresie niezbędnym w stosunku do potrzeb podopiecznych.
- Czasowo zawiesza się prowadzenie zajęć w Świetlicy Środowiskowej w Strzałkowie od dnia 21.10.2020r. do odwołania.
- Wymiana informacji o sposobie załatwienia sprawy między interesantami, a pracownikami GOPS odbywa się w sposób telefoniczny lub elektronicznie oraz za pośrednictwem Poczty.

Kierownik GOPS
/-/ Małgorzata Nowak
Ikonka symbolizująca artykuł

Zarządzenie nr 9/2020

2020-08-13
Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 07.08.2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 9/2020 (plik pdf 337KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WZNOWIENIE ZAJĘĆ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W STRZAŁKOWIE

2020-05-29
Z dniem 01.06.2020 r. rozpoczynają się zajęcia dla wychowanków Świetlicy Środowiskowej w Strzałkowie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i pracownikom placówka została przygotowana zgodnie z rekomendacjami i obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przeciwdziałania szerzeniu zakażenia SARS-COV-2.

Świetlica będzie czynna w godz od 8.30. do 16.30

Stosując wprowadzone zasady zachęcamy do udziału w organizowanych zajęciach.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania placówki uzyskają Państwo poprzez bezpośredni kontakt z placówką: tel. (63) 2750625
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2020-05-04
W związku z epidemią koronawirusa pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie prowadzą dyżury telefoniczne dla osób przebywających w kwarantannie:

- w godz. 7.30 - 15.30, od poniedziałku do piątku, pod nr tel. 63 2750 - 149
- w każdy dzień tygodnia w godz. 8.00 - 19.00 pod nr tel. 722- 368- 857
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2020-04-17
na stanowisko: Referenta ds. organizacyjno - kadrowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (plik pdf 32KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2020-03-16
W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w celu minimalizacji ryzyka zakażeń koronawirusem informuję, że od 16 marca 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie będzie zamknięty dla interesantów.

Wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie, drogą mailową oraz przez platformę epuap.

Kontakt telefoniczny w godz . 7.30 - 15.30 pod nr tel. 63 2750 149

Ikonka symbolizująca artykuł

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

2019-08-08
Wnioski o ustalenie prawa do:

- ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.,

- FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO na okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.,

- ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy) na okres od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2019 r.,

- ŚWIADCZENIA DOBRY START (300+)
będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r.

Wydawanie oraz przyjmowanie w/w wniosków, wydawanie zaświadczeń oraz decyzji odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w biurze świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (parter budynku),
ul. Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 13:00.

Wnioski można składać bezpośrednio w biurze świadczeń rodzinnych lub przez Internet: Emp@tia, bankowość elektroniczna, PUE ZUS.

Tel. kontaktowy 632746039, 632756018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

ul. Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6
62-420 Strzałkowo
tel. (63)275-01-49, (63)274-60-37

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności