Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”

Data publikacji: 2023-03-01

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

Kampania społeczna - plakatKampania społeczna - plakatKampania społeczna - plakat

„Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

Data publikacji: 2023-03-01

Logo FEN PFRON flaga i godło PL

Warszawa, dnia 1 marca 2023 r.

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu:
„Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

Miniona sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia spowodowały pogorszenie się stanu psychicznego wielu osób. Skutki wprowadzonych obostrzeń – związanych z izolacją, ograniczeniem kontaktów międzyludzkich, ale także utrudnionym dostępem do świadczeń terapeutycznych, odczuły szczególnie mocno osoby z niepełnosprawnościami oraz ich najbliżsi.

Czytaj całość publikacji "„Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!"

Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Data publikacji: 2023-02-28

Logo flaga i godlo PL

Gmina Strzałkowo ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

będące mieszkańcami Gminy Strzałkowo.

Czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023"

AOON 2023 dofinansowanie - plakat

Załączniki:

 1. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (plik DOCX 76KB)
 2. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROGRAMU (plik docx 16KB)
 3. OŚWIADCZENIE ASYSTENTA (plik docx 13KB)
 4. Karta zgłoszenia do Programu (plik DOCX 39KB)
 5. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu (plik DOCX 26KB)
 6. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu (plik DOCX 23KB)

Informacja o przystąpieniu do realizacji modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Data publikacji: 2023-02-23

Logo Wspieraj Seniora

Informujemy, iż Gmina Strzałkowo podjęła realizację modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość” za pomocą opaski bezpieczeństwa, a także wsparcie w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Opaski bezpieczeństwa będą połączone z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Strzałkowo, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie jest bezpłatny. Zakwalifikowanie do programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji danej osoby. Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr. tel. GOPS: 63 2746 036.

Więcej informacji dotyczących programu dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://www.gov.pl/web/rodzina/50-mln-zl-na-korpus-wsparcia-seniorow-w-2023-r

https://www.poznan.uw.gov.pl/programy-spoleczne/korpus-wsparcia-seniorow

„Korpus Wsparcia Seniorów”

Data publikacji: 2023-02-23

„Korpus Wsparcia Seniorów” to program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Gmina Strzałkowo w 2022 roku przystąpiła do realizacji modułu II ww. programu. Dzięki niemu do mieszkańców gminy trafiło 13 opasek bezpieczeństwa, za pomocą których w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, mogli połączyć się z telecentrum obsługiwane przez wykwalifikowanych ratowników medycznych i uzyskać niezbędną pomoc.

Czytaj całość publikacji "„Korpus Wsparcia Seniorów”"

POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY

Data publikacji: 2023-02-01

Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia - zgłoś się do nas i weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej - zawodowej, psychospołecznej i medycznej.

Pozwól sobie pomóc, zgłoś się do nowego Programu Rehabilitacji Kompleksowej!

Kontakt PFRON:
Infolinia: (22) 50 55 600
Adres email: ork@pfron.org.pl
www: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Oddział Wielkopolski
tel. 504 852 298
Adres email: tpaczkowski@pfron.org.pl

Kompleksowa Rehabilitacja - grafika informująca o ostatnich miesiącach rekrutacji

Załączniki:

 1. Projekt Kompleksowej Rehabilitacji - ulotka informacyjna (plik pdf 387KB)

mLegitymacja emeryta-rencisty w Twoim telefonie

Data publikacji: 2023-01-12

Od stycznia 2023 r. – jak każdy emeryt lub rencista – masz elektroniczną wersję legitymacji emeryta-rencisty – mLegitymację. Możesz ją przechowywać na własnym urządzeniu mobilnym (np. telefonie) przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Do czego służy mLegitymacja

Dzięki mLegitymacji:

 • potwierdzisz, że jesteś emerytem lub rencistą,
 • udowodnisz, że masz prawo do świadczeń zdrowotnych,
 • możesz korzystać z ulg, które przysługują emerytom lub rencistom (np. zniżek do biletów)

Załączniki:

 1. mLegitymacja - ulotka informacyjna (plik PDF 665KB)
 2. mLegitymacja - plakat (plik PDF 346KB)

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Data publikacji: 2022-07-08

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...