Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 19.05.2021 r.

Data publikacji: 2021-05-24

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Strzałkowie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 6/2021 (plik pdf 325KB)

Anonimowi Alkoholicy

Data publikacji: 2021-05-06

Wspólnota AA oferuje spotkania online tłumaczone na PJM oraz z napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie http://www.glusi-aa.pl

Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z Zespołem AA ds. Osób g/Głuchych i Słabosłyszących tel. 660 467 849 mail: kontakt.aa.glusi@gmail.com

Załączniki:

  1. Plakat - anonimowi alkoholicy (plik pdf 3325KB)

STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

Data publikacji: 2021-04-15

Informujemy, iż Gmina Strzałkowo otrzymała grant w łącznej kwocie 100 998,00 na wsparcie: Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Informacja o powierzeniu grantu

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2021-03-27

W związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną oraz nowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w okresie od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. informuję, że:

I.  Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 obowiązujące od 01.06.2021 r. do 31.05.2022r. będą dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Strzałkowie przy skrzynce podawczej  - parter – Sekcja świadczeń rodzinnych alimentacyjnych i wychowawczych. Wypełnione wnioski proszę, przekazać do Gminnego Ośrodka Pomocy w Strzałkowie za pośrednictwem skrzynki podawczej lub Poczty. W pozostałych sprawach możliwy jest kontakt z pracownikiem sekcji świadczeń rodzinnych alimentacyjnych i wychowawczych po wcześniejszym umówienia terminu wizyty. Kontakt telefoniczny:   63-275-60-18    lub   63-274-60-39

II. Zachowuje się dotychczasowe zasady organizacji pracy:
- W celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów wszelkie sprawy załatwiane będą telefonicznie pod nr 63 2750149, 632746037, mailowo ops@gops.strzalkowo.pl, za pośrednictwem platformy ePUAP oraz poprzez umieszczenie korespondencji, wniosków i pism w skrzynce przeznaczonej do tego celu umieszczonej w holu na parterze siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- dopuszcza się obsługę 1 osoby z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- Usługi opiekuńcze realizowane są z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności w zakresie niezbędnym w stosunku do potrzeb podopiecznych.
- Czasowo zawiesza się prowadzenie zajęć w Świetlicy Środowiskowej w Strzałkowie .
- Wymiana informacji o sposobie załatwienia sprawy między interesantami, a pracownikami GOPS odbywa się w sposób telefoniczny lub elektronicznie oraz za pośrednictwem Poczty.

Kierownik GOPS
/-/ Małgorzata Nowak

WNIOSKI - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ - NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Data publikacji: 2021-01-14

Informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w następujących terminach:

- Od 1 lutego 2021 r. wyłącznie w sposób elektroniczny
- Od 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej

INFORMACJA

Data publikacji: 2020-12-29

W związku z pandemią COVID-19, informuję, że od 30.12.2020r do dnia 08.01.2021r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie będzie pracował w sposób zdalny.

Sprawy pilne prosimy kierować pod nr. Tel. 722 368 857 w czasie pracy GOPS, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub na adres email ops@gops.strzalkowo.pl

Dokumenty prosimy wrzucać do urny znajdującej się przy wejściu do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik
Małgorzata Nowak

Wspieraj seniora

Data publikacji: 2020-10-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie informuje, że od 20 X 2020 r. został uruchomiony Program wsparcia na rzecz osób powyżej 70 r. życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zdobyć artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących w/w artykuły, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Potrzeby można zgłaszać telefonicznie pod nr infolinii 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 pod nr. tel. 63 2750 149.

Koszty zakupów pokrywa senior.

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.


Czytaj całość publikacji "Wspieraj seniora"

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2020-10-22

Z uwagi na wzrost zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, w celu minimalizacji zarażenia choroba zakaźną od dnia 22 października 2020r. do odwołania wprowadza się zmiany w organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

- Wstrzymuje się bezpośrednią obsługę interesantów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w siedzibie Ośrodka oraz w terenie.
- W celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów wszelkie sprawy załatwiane będą telefonicznie pod nr 63 2750149, 63 2746037, mailowo ops@gops.strzalkowo.pl, za pośrednictwem platformy ePUAP oraz poprzez umieszczenie korespondencji, wniosków i pism w skrzynce przeznaczonej do tego celu umieszczonej w holu na parterze siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- W sprawach niecierpiących zwłoki wymagających pilnej interwencji dopuszcza się obsługę 1 osoby z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- Usługi opiekuńcze realizowane są z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności w zakresie niezbędnym w stosunku do potrzeb podopiecznych.
- Czasowo zawiesza się prowadzenie zajęć w Świetlicy Środowiskowej w Strzałkowie od dnia 21.10.2020r. do odwołania.
- Wymiana informacji o sposobie załatwienia sprawy między interesantami, a pracownikami GOPS odbywa się w sposób telefoniczny lub elektronicznie oraz za pośrednictwem Poczty.

Kierownik GOPS
/-/ Małgorzata Nowak

Zarządzenie nr 9/2020

Data publikacji: 2020-08-13

Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 07.08.2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 9/2020 (plik pdf 337KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...