Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Data publikacji: 2022-01-11

na stanowisko: Referenta w sekcji świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (plik pdf 250KB)

Dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-01-05

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r., osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie, Al. Wyszyńskiego 6 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Dodatkowe informacje na temat świadczenia można uzyskać pod nr. tel   63 274 60 39 lub 63 274 60 40.

Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r.

Data publikacji: 2022-01-04

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Strzałkowie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r. (plik pdf 336KB)

Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 06.12.2021 r.

Data publikacji: 2021-12-21

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Strzałkowie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 06.12.2021 r. (plik pdf 321KB)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Data publikacji: 2021-12-21

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

REFERENT W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

Załączniki:

 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (plik doc 24KB)
 2. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE (plik pdf 60KB)
 3. Klauzula rekrutacja (plik pdf 40KB)

Kolonie dla dzieci

Data publikacji: 2021-07-15

Wypoczynek letni dla 30 dzieci rolników z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich” w OKW „PATRIA”  w Tleniu, w terminie: 22.08.-31.08.2021 r. (turnus 10-dniowy).

Kolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-16 lat z województwa wielkopolskiego, z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców.

Szczegóły w załącznikach!

Załączniki:

 1. Ulotka - TLEŃ Patria 22-31.08.2021 (plik pdf 4417KB)
 2. Pismo - Kolonie letnie (plik pdf 85KB)

Wnioski o "Dobry start" wyłącznie drogą elektroniczną i do ZUS

Data publikacji: 2021-06-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie informuję, że od 1 lipca 2021 r. nie będzie organem realizującym program "Dobry start".

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

W dniu 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start" na rok szkolny 2021/2022. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Logo Dobry Start 300 dla ucznia

Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 19.05.2021 r.

Data publikacji: 2021-05-24

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Strzałkowie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 6/2021 (plik pdf 325KB)

Anonimowi Alkoholicy

Data publikacji: 2021-05-06

Wspólnota AA oferuje spotkania online tłumaczone na PJM oraz z napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie http://www.glusi-aa.pl

Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z Zespołem AA ds. Osób g/Głuchych i Słabosłyszących tel. 660 467 849 mail: kontakt.aa.glusi@gmail.com

Załączniki:

 1. Plakat - anonimowi alkoholicy (plik pdf 3325KB)

STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

Data publikacji: 2021-04-15

Informujemy, iż Gmina Strzałkowo otrzymała grant w łącznej kwocie 100 998,00 na wsparcie: Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Informacja o powierzeniu grantu

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2021-03-27

W związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną oraz nowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w okresie od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. informuję, że:

I.  Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 obowiązujące od 01.06.2021 r. do 31.05.2022r. będą dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Strzałkowie przy skrzynce podawczej  - parter – Sekcja świadczeń rodzinnych alimentacyjnych i wychowawczych. Wypełnione wnioski proszę, przekazać do Gminnego Ośrodka Pomocy w Strzałkowie za pośrednictwem skrzynki podawczej lub Poczty. W pozostałych sprawach możliwy jest kontakt z pracownikiem sekcji świadczeń rodzinnych alimentacyjnych i wychowawczych po wcześniejszym umówienia terminu wizyty. Kontakt telefoniczny:   63-275-60-18    lub   63-274-60-39

II. Zachowuje się dotychczasowe zasady organizacji pracy:
- W celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów wszelkie sprawy załatwiane będą telefonicznie pod nr 63 2750149, 632746037, mailowo ops@gops.strzalkowo.pl, za pośrednictwem platformy ePUAP oraz poprzez umieszczenie korespondencji, wniosków i pism w skrzynce przeznaczonej do tego celu umieszczonej w holu na parterze siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- dopuszcza się obsługę 1 osoby z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- Usługi opiekuńcze realizowane są z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności w zakresie niezbędnym w stosunku do potrzeb podopiecznych.
- Czasowo zawiesza się prowadzenie zajęć w Świetlicy Środowiskowej w Strzałkowie .
- Wymiana informacji o sposobie załatwienia sprawy między interesantami, a pracownikami GOPS odbywa się w sposób telefoniczny lub elektronicznie oraz za pośrednictwem Poczty.

Kierownik GOPS
/-/ Małgorzata Nowak


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...