Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

WNIOSKI - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ - NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Data publikacji: 2021-01-14

Informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w następujących terminach:

- Od 1 lutego 2021 r. wyłącznie w sposób elektroniczny
- Od 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej

INFORMACJA

Data publikacji: 2020-12-29

W związku z pandemią COVID-19, informuję, że od 30.12.2020r do dnia 08.01.2021r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie będzie pracował w sposób zdalny.

Sprawy pilne prosimy kierować pod nr. Tel. 722 368 857 w czasie pracy GOPS, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub na adres email ops@gops.strzalkowo.pl

Dokumenty prosimy wrzucać do urny znajdującej się przy wejściu do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik
Małgorzata Nowak

Wspieraj seniora

Data publikacji: 2020-10-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie informuje, że od 20 X 2020 r. został uruchomiony Program wsparcia na rzecz osób powyżej 70 r. życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zdobyć artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących w/w artykuły, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Potrzeby można zgłaszać telefonicznie pod nr infolinii 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 pod nr. tel. 63 2750 149.

Koszty zakupów pokrywa senior.

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.


Czytaj całość publikacji "Wspieraj seniora"

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2020-10-22

Z uwagi na wzrost zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, w celu minimalizacji zarażenia choroba zakaźną od dnia 22 października 2020r. do odwołania wprowadza się zmiany w organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

- Wstrzymuje się bezpośrednią obsługę interesantów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w siedzibie Ośrodka oraz w terenie.
- W celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów wszelkie sprawy załatwiane będą telefonicznie pod nr 63 2750149, 63 2746037, mailowo ops@gops.strzalkowo.pl, za pośrednictwem platformy ePUAP oraz poprzez umieszczenie korespondencji, wniosków i pism w skrzynce przeznaczonej do tego celu umieszczonej w holu na parterze siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- W sprawach niecierpiących zwłoki wymagających pilnej interwencji dopuszcza się obsługę 1 osoby z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- Usługi opiekuńcze realizowane są z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności w zakresie niezbędnym w stosunku do potrzeb podopiecznych.
- Czasowo zawiesza się prowadzenie zajęć w Świetlicy Środowiskowej w Strzałkowie od dnia 21.10.2020r. do odwołania.
- Wymiana informacji o sposobie załatwienia sprawy między interesantami, a pracownikami GOPS odbywa się w sposób telefoniczny lub elektronicznie oraz za pośrednictwem Poczty.

Kierownik GOPS
/-/ Małgorzata Nowak

Zarządzenie nr 9/2020

Data publikacji: 2020-08-13

Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 07.08.2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 9/2020 (plik pdf 337KB)

WZNOWIENIE ZAJĘĆ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W STRZAŁKOWIE

Data publikacji: 2020-05-29

Z dniem 01.06.2020 r. rozpoczynają się zajęcia dla wychowanków Świetlicy Środowiskowej w Strzałkowie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i pracownikom placówka została przygotowana zgodnie z rekomendacjami i obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przeciwdziałania szerzeniu zakażenia SARS-COV-2.

Świetlica będzie czynna w godz od 8.30. do 16.30

Stosując wprowadzone zasady zachęcamy do udziału w organizowanych zajęciach.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania placówki uzyskają Państwo poprzez bezpośredni kontakt z placówką: tel. (63) 2750625

Informacja

Data publikacji: 2020-05-04

W związku z epidemią koronawirusa pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie prowadzą dyżury telefoniczne dla osób przebywających w kwarantannie:

- w godz. 7.30 - 15.30, od poniedziałku do piątku, pod nr tel. 63 2750 - 149
- w każdy dzień tygodnia w godz. 8.00 - 19.00 pod nr tel. 722- 368- 857

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Data publikacji: 2020-04-17

na stanowisko: Referenta ds. organizacyjno - kadrowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Załączniki:

  1. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (plik pdf 32KB)

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2020-03-16

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w celu minimalizacji ryzyka zakażeń koronawirusem informuję, że od 16 marca 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie będzie zamknięty dla interesantów.

Wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie, drogą mailową oraz przez platformę epuap.

Kontakt telefoniczny w godz . 7.30 - 15.30 pod nr tel. 63 2750 149

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

Data publikacji: 2019-08-08

Wnioski o ustalenie prawa do:

- ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.,

- FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO na okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.,

- ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy) na okres od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2019 r.,

- ŚWIADCZENIA DOBRY START (300+)
będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r.

Wydawanie oraz przyjmowanie w/w wniosków, wydawanie zaświadczeń oraz decyzji odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w biurze świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (parter budynku),
ul. Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 13:00.

Wnioski można składać bezpośrednio w biurze świadczeń rodzinnych lub przez Internet: Emp@tia, bankowość elektroniczna, PUE ZUS.

Tel. kontaktowy 632746039, 632756018

INFORMACJA O ŚWIADCZENIU WYCHOWAWCZYM

Data publikacji: 2019-07-02

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 kwietnia o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 17 maja 2019 r., poz. 924) wprowadzająca zmiany w Programie Rodzina 500+.

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze (500+) na każde dziecko ma charakter powszechny i przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

Aby zachować ciągłość przysługiwania świadczenia wychowawczego, wniosek na nowy okres świadczeniowy można złożyć zarówno w lipcu (elektronicznie), w sierpniu (elektronicznie i tradycyjnie), jak we wrześniu br.

W przypadku rodzin, które dotychczas nie otrzymywały świadczenia wychowawczego, jeżeli złożą one wnioski o świadczenie w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r.

Wnioski na świadczenie wychowawcze, na nowy okres zasiłkowy można składać:
- od 1 lipca br. elektronicznie przez: Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS,
- od 1 sierpnia br. także drogą tradycyjną (papierową), osobiście w tutejszym Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie (biuro świadczeń rodzinnych i wychowawczych - parter budynku Urzędu Gminy), lub za pośrednictwem poczty.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

INFORMACJE O PROGRAMIE DOBRY START

Data publikacji: 2019-07-02

Dobry start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Przekierowanie na stronę MRPiPS po kliknięciu w link :
https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Czytaj całość publikacji "INFORMACJE O PROGRAMIE DOBRY START"

TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW ORAZ WYPŁATY PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2019/2020

Data publikacji: 2019-07-02

W związku z nowym okresem zasiłkowym 2019/2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie informuje o terminach składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry start oraz o terminach rozpatrywania i wypłaty przysługujących świadczeń.

Załączniki:

  1. TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW ORAZ WYPŁATY PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2019/2020 (plik pdf 47KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"